Skip to content
Fullhouse totakkeverandør for fødevarebranchen

FORRETNINGSBETINGELSER

Fullhouse er totalleverandør til fødevarebranchen med mere end 15.000 disponible varenumre. Det samlede sortiment dækkes af mejeriprodukter, kød & pålæg, frugt & grønt, køl & frost, frisk fisk, kolonialvarer, vin & spiritus, tobak samt isenkram & storkøkkenudstyr.

Oprettelse som E-handel kunde
Oprettelse som E-handel kunde hos Fullhouse A/S sker ved udfyldelse af en særlig ansøgningsblanket med angivelse af firmanavn, adresse, telefonnummer samt CVR nummer.

Ansvar for kontoen
Ansøgeren hæfter for køb foretaget på kontoen. Ansøgeren hæfter ydermere for misbrug af kontoen indtil meddelelsen herom er videregivet til Fullhouse, så kontoen kan spærres øjeblikkeligt.

Ændringer vedrørende kontoen
CVR og adresseændring eller ændringer i navn skal meddeles til Fullhouse enten skriftligt eller ved personlig henvendelse. Ved virksomhedsophør skal dette også meddeles, således at kontoen kan lukkes og misbrug undgås.

Misbrug af kontoen
Ved misbrug af kontoen, vil denne blive lukket. Dette kan blandt andet omfatte dækningsløs betaling samt varekøb til andet end videresalg/forbrug i egen virksomhed.

Generelle bestemmelser
Fullhouses priser er uforbindende og gælder kun så længe lager haves. Videreforhandlere er frit stillet, hvad angår egen prissætning under hensyn til gældende lov.
Konstateres mangler eller beskadigelser på varer, må køberen omgående ved varens modtagelse gøre opmærksom på dette.
Derudover har køber pligt til, at foretage forsvarlig kontrol af leverancen. I modsat fald mister køber retten til reklamation.

Fullhouse forbeholder sig retten til at nægte modtagelse af checks eller dankort. Dækningsløs betaling er en overtrædelse af straffelovens § 279 jf. § 285.
For indkøb i Fullhouse gælder i øvrigt de til enhver tid gældende regler om handelskøb.

Forbehold for leveringsvanskeligheder. Prisændringer som følge af ændrede pris-og afgiftslove, samt for eventuelle tryk-og billedfejl.

Alle priser på vægtvarer er pr. kg. uanset valg af enhed.

Tilbuddene gælder så længe lager haves. Priserne er ekskl. moms.

Fullhouse udleverer ikke kundernes informationer til tredjepart.

Levering
Ved bestilling under kr. 2.500,00 ekskl. moms (heri ikke indregnet spiritus) beregnes et kørselsgebyr på kr. 200,00 pr. leverance indenfor København City og kr. 500,00 udenfor København City.
Levering udenfor leveringsdage beregnes et kørselsgebyr på kr. 200,00 pr. leverance indenfor København City og kr. 500,00 udenfor København City.

Returnering
Varerne byttes kun ved fremvisning af faktura. Køl og frost varer samt bestillingsvarer tages ikke retur med mindre andet er aftalt med Full House. Varer med brudt emballage tages heller ikke retur. Gas flasker tages kun retur ved levering af en ny gasflaske. Vin & Spiritus tages retur efter aftale med minus 10%.

I det omfang gældende lovgivning ikke fører til andet resultat, er Full House ej heller over for kunden ansvarlig for eventuelle skader, som det leverede måtte forvolde på personer, løsøre eller fast ejendom.

Distribution
Sydholmen 1, 2650 Hvidovre – telefon 3323 4246

Cash & Carry
Sydholmen 1, 2650 Hvidovre – telefon 3323 0019

Hjemmeside
www.fullhouse.dk

 

Back To Top